Przychodnia
ul. Mickiewicza 8,
Przychodnia
ul. Leśna 23,

Programy profilaktyczne

Profilaktyczne Programy Zdrowotne zapobiegają chorobom, poprawiają jakość życia i obniżają koszty opieki zdrowotnej poprzez regularne badania, szczepienia oraz edukację w dziedzinie zdrowego stylu życia. Obecnie realizujemy:

 • Program Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy,
 • Program Profilaktyki Raka Piersi – etap pogłębionej diagnostyki,
 • Program 40+,
 • Narodowy Program Szczepień.

Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy

W ramach programu zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne.

Program skierowany jest do kobiet, w wieku 50-69 lat, które:

 • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat,
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka)
  • mutacja w obrębie genów BRCA lub BRCA2

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym piersi.

Badanie nie wymaga skierowania

Cel programu

 • obniżenie wskaźnika umieralności w Polsce z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka i wczesna diagnostyka,
 • wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.

Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki

Przychodnia BI-MED jako jedna z nielicznych placówek realizuje program w dwóch etapach: najpierw w podstawowym (mammografia), a następnie w razie konieczności w drugim etapie – pogłębionej diagnostyki.

Program ten jest skierowany do kobiet, które w etapie podstawowym programu raka piersi uzyskały nieprawidłowy wynik badania mammograficznego.

Pacjentki do drugiego etapu zapisywane są w dniu otrzymania wyniku badania mammograficznego.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz specjalista w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania:

 • mammografię uzupełniającą (tak zwaną celowaną),
 • USG piersi,
 • biopsję gruboigłową

Jeżeli końcowy wynik będzie nieprawidłowy, to znaczy w przypadku rozpoznania raka piersi lub innego schorzenia wymagającego leczenia specjalistycznego, zostanie przygotowane skierowanie (już poza programem) do dalszej diagnostyki, leczenia w poradniach specjalistycznych lub leczenia szpitalnego w ramach NFZ.

Program 40+

Program profilaktyczny 40 + skierowany jest do Polaków, którzy:

 • ukończyli 40 lat,
 • którym minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach tego programu,
 • uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 989 lub w aplikacji mojeIKP.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Z PROGRAMU MOŻNA SKORZYSTAĆ DO KOŃCA CZERWCA 2024 R.

Powszechny Program Bezpłatnych Szczepień HPV

Zapisy na szczepienie przeciw HPV realizujemy osobiście lub telefonicznie w rejestracji BI-MED od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

Co to jest HPV?

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy. Może wywoływać również:

 • raka pochwy i sromu u kobiet,
 • raka prącia u mężczyzn,
 • raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, okolic głowy i szyi u obu płci.

Wyróżnia się ponad 200 typów HPV, wśród których 40 wywołuje zmiany: skórne, w okolicy narządów płciowych oraz innych okolic ciała. Wyróżniono typy wirusa wysoce rakotwórcze i o małym ryzyku rakotwórczym.

Wywołują one m.in. niezłośliwe brodawki narządów płciowych (kłykciny) i brodawczaki oraz typy o wysokim potencjale rakotwórczym, odpowiedzialne za zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy oraz inne choroby nowotworowe.

Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych. Dlatego powszechne programy szczepień przeciw HPV najczęściej wskazują na dziewczynki i chłopców w wieku 12-13 lat.

Do kogo kierowany jest Program:

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat. W roku 2023 ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w 2010 i 2011 r. Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/zdrowie/o-szczepionce

Przeczytaj więcej o szczepionce przeciw HPV