Przychodnia
ul. Mickiewicza 8,
Przychodnia
ul. Leśna 23,

Dotacje i granty

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ ich integracja z systemem e-zdrowia

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ.
Dofinansowanie projektu z UE: 99 589 028,57 zł
Grantobiorca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BI-MED” Apteka „Leśna” Sp. z o.o.

Zobacz Plakat informacyjny e-uslugi POZ

data publikacji pliku 30.08.23 r., plik PDF, rozmiar 160 KB

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Dostępność Plus dla Zdrowia

Celem projektu jest poprawa dostępności placówek medycznych i udzielanych przez nie świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Dofinansowanie projektu z UE: 709 727,16 PLN
Grantobiorca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BI-MED” Apteka „Leśna” Sp. z o.o.

Zobacz plakat dot. projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Dostępność Plus dla Zdrowia

data publikacji pliku 30.08.23 r., plik PDF, rozmiar 255 KB