Przychodnia
ul. Mickiewicza 8,
Przychodnia
ul. Leśna 23,

Nagłe sytuacje medyczne

Kiedy Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna?

 • Poniedziałek–Piątek
  godz. 18:00–8:00
 • Soboty, Niedziele, Święta 24/h

Przypadki

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

SOR – Całodobowa jednostka organizacyjna szpitala utworzona w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przypadki:

 • stan zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia,
 • bez skierowania,
 • nie obowiązuje rejonizacja.

Najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Pyskowicka 47 - 51, 42-612 Tarnowskie Góry

Pogotowe Ratunkowe

Przypadki:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • udar cieplny
 • rozległe oparzenia
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utoniecie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • w każdej innej nie wymienionej powyżej sytuacji, gdy istnieje obawa o zagrożenie zdrowia lub życia